post

Ubezpieczenie na życie co to jest ?

Mimo iż w Unii Europejskiej jesteśmy już stosunkowo długo, nadal jesteśmy w tyle, zarówno jeśli chodzi o świadomość zalet ubezpieczania się, jak i o wysokość sum ubezpieczeń.

W 2001 r., a więc trzy lata przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, statystyczny Polak wydał na ubezpieczenie na życie 240 zł, i na ubezpieczenia majątkowe i inne osobowe – 339 zł. Wartość odszkodowań i świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli wyniosła 3 mld 312,8 mln zł. W tym samym czasie przeciętne składki ubezpieczeń na życie mieszkańców Unii były piętnaście razy większa, a mieszkańców Szwajcarii – 40 razy większe. Ponad 60% wszystkich ubezpieczeń na Zachodzie stanowiły zaś polisy na życie. W 2014 r. wartość świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli wyniosła w własnym kraju aż do 36,8 mld zł, a ubezpieczenia na życie były już 53,35% ogólnej liczby ubezpieczeń. 

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest polisa na życie i kiedy może być przydatna, wystarczy wpisać w każdą wyszukiwarkę frazę: „ubezpieczenie na życie co to jest”. W wynikach wyszukiwania znajdziemy trzy podstawowe typy ubezpieczeń na życie: ubezpieczenia na życie i na dożycie – to najczęściej zawierane przez Polaków polisy, ubezpieczenia posagowe (wciąż niedoceniane przez Polaków) oraz ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. W zależności od naszych zasobów finansowych, wieku a tego, czy posiadamy rodzinę, warto wyszukać dogodną polisę dla siebie.

Pod względem udziału ubezpieczeń na mieszkanie w pełnym rynku ubezpieczeń liczba zawieranych polis na życie wzrosła, głównie dzięki kredytom hipotecznym, gdyż banki często wymagają podpisania polisy na życie jako zabezpieczenia kredytu. W zestawieniu z swymi zachodnimi sąsiadami nadal ubezpieczamy się jednak dużo rzadziej i na wiele mniejsze kwoty, co wynika m.in. z wysokości naszych zarobków, wciąż nieporównywalnych z dochodami mieszkańców tzw. starej Unii.