post

Ubezpieczenie na życie, a urodzenie dziecka

Klasyczne ubezpieczenia na bycie mogą być rozszerzone o wiele rozmaitych opcji. Jedną z nich jest wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Tego typu polisa dostępna jest w ramach indywidualnego oraz grupowego ubezpieczenia na życie. 

W tego rodzaju ubezpieczeniach ważne jest toż, że zawsze stosowany jest okres karencji. Jest więc czas, w jakim ubezpieczonemu nie przysługuje wypłata świadczenia nawet jeżeli zaistnieje zdarzenie objęte ochroną. W przypadku ubezpieczenia na bycie z wypłatą świadczenia w chwili urodzenia dziecka karencja zazwyczaj wynosi 9 miesięcy. Jednak jeżeli ubezpieczenie zawiera młode małżeństwo okres karencji może stanowić nawet 2 lata. Uwaga! Dlatego kobieta, jaka jest obecnie w ciąży z wielkim prawdopodobieństwem nie będzie mogła zawrzeć ubezpieczenia na życie, w jakim będzie jej przysługiwała wypłata świadczenia na urodzenie dziecka. Karencja jest rodzajem zabezpieczenia dla towarzystw ubezpieczeniowych. 

Istnieją jednak pewne wyjątki. Bardzo rzadko zdarza się, że w ubezpieczeniach grupowych, kobieta będąca aktualnie w ciąży może dołączyć do ubezpieczenia, które zapewni jej wypłatę świadczeń. Zależy to jednak z tego, jaką umowę zawarł pracodawca z ubezpieczycielem. Przy zawieraniu umów na ubezpieczenia grupowe istnieje większa możliwość negocjacji. W ramach ubezpieczenia indywidualnego, nie ma możliwości, by kobieta w ciąży zawarła tego typu ubezpieczenie.

W przypadku ubezpieczeń grupowych warto także zwrócić uwagę na to, że jeżeli zakład pracy, w którym pracuje ubezpieczona kobieta, nie posiada ubezpieczenia gwarantującego wypłatę środków w chwili urodzenia dziecka, może się ona również ubezpieczyć w domu pracy małżonka.