post

Polisa posagowa – najlepszy prezent dla niemowlaka

Gdy ma świat przychodzi nam dziecko lub wnuk, chcemy mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Rozpytujemy znajomych o dobra nianię, przeglądając niby przypadkiem rankingi szkół i przedszkoli. Często chcemy też wykupić dla swoich pociech najlepsze ubezpieczenia na życie.

Polisa posagowa ma więc do siebie, że że być założona niekoniecznie przez rodzica, ale i przez dziadka, ciocię, przyjaciela rodziny itp. Granicą jest wiek ubezpieczającego – tzw. fundatora – zazwyczaj mieści się on w granicach 18.-55 lat. Polisa posagowa to połączenie ubezpieczenia na życie fundatora i ubezpieczenia na dożycie dziecka, dlatego składa się z części ochronnej (która nie będzie wypłacana) i części oszczędnościowo-inwestycyjnej, która będzie przyszłym kapitałem dziecka.

Polisę posagową można zawrzeć na 5-25 lat przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, jednak musimy zdawać sobie sprawę, że im jest ono młodsze, tym niższe będą składki. Polisa chroni życie fundatora, a na wypadek jego śmierci środki z tytułu ubezpieczenia otrzymuje dziecko, ale nie dzieje się to od razu – ubezpieczyciel nadal opłaca za fundatora oszczędnościowo-inwestycyjną część polisy, a wszystkie zgromadzone środki są zgodnie z umową wypłacone dziecku po osiągnięciu przez nie pełnoletności lub – w zależności od woli fundatora – 25. roku życia.

Ubezpieczenie że być poszerzone o dodatkowe świadczenia, np. wypłacanie renty dziecku po śmierci fundatora do czasu wygaśnięcia polisy i wypłaty całej sumy lub przejęcie przez ubezpieczyciela obowiązku opłacania składek na wypadek inwalidztwa lub niezdolności fundatora do pracy. To naprawdę ciekawy, choć złożony produkt ubezpieczeniowy i jeśli możemy sobie na niego pozwolić, sprawmy dziecku ten wyjątkowy prezent.