post

Jakie ubezpieczenie na życie kupić?

Zadaniem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ubezpieczonemu a jego rodzinie ochrony w trudnej sytuacji. I choć podstawową jego funkcją jest ochrona, to co raz częściej są one także jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Najogólniej polisy na życie można wydać na dwie kategorie:

1. polisy ochronne – jest toż klasyczne ubezpieczenie, gdzie po śmierci ubezpieczonego, jego rodzinie zostaje wypłacone świadczenie, tak żeby nie została ona bez środków do życia 

2. polisy oszczędnościowe – tego sposobu polisy wybierają ci, którzy chcą powiększyć swój majątek. Pieniądze ze składek są inwestowane na rynku. 

3. Polisy ochronno-oszczędnościowe – ubezpieczenie to obejmuje ochroną życie osoby ubezpieczonej, ale również umożliwia oszczędzanie pieniędzy. Odbywa się to przez podział opłacanej składki. Część przeznaczona jest na ochronę, część oszczędzana.

Kolejny podział ubezpieczeń na życie jakiego można dokonać bierze pod uwagę okres zawierania ubezpieczenia. I tak wyróżniamy tu:

1. polisy terminowe – jest to ubezpieczenie zawarte na pewny czas życia. Oznacza to, że że w stanie ochronnym ubezpieczony umrze lub zachoruje zostanie wypłacone mu czy jego rodzinie świadczenie 

2. polisy bezterminowe – gdzie ochronie podlega całe życie ubezpieczonego. Wypłacenie świadczeń jest w chwili śmierci ubezpieczonego lub w przypadku dożycia przez niego 100 lat.