post

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Większość ludzi posiada ubezpieczenie. Może to być ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie domu bądź samochodu. Ubezpieczyć można praktycznie wszystko. Jednak przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem warto wiedzieć co podpisujemy. Umowy zawierają wiele niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka zapisów. Zanim jednak zgłębi się szczegóły warto zacząć od podstaw. I tu pojawia się pytanie czym z punktu widzenia umowy jest polisa ubezpieczeniowa.

Polisa ubezpieczeniowa nie jest ubezpieczeniem samym w sobie. Jest to dokument jedynie stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej między klientem, a firmą ubezpieczeniową. W polisie zawarte są najważniejsze informacje m.in.  dane dotyczące ubezpieczającego, określenie przedmiotu, sumy oraz czasu trwania ubezpieczenia oraz wysokości należnej składki ubezpieczeniowej. Występują różne rodzaje polis, w zależności od ich charakteru. Mogą być to polisy zbiorowe, indywidualne czy generalne.

Co bardzo ważne, brak polisy nie oznacza braku ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa jest jedynie niejako potwierdzeniem umowy zawartej z ubezpieczycielem. Oczywiście nie oznacza to całkowitego braku wartości posiadania polisy. W przypadku jej braku na osobie ubezpieczonej spoczywa obowiązek udowodnienia posiadania ubezpieczenia. Do takiej sytuacji może dojść gdy ubezpieczony będzie chciał dochodzić swoich praw z tytułu wypłaty odszkodowania np. przed sądem.

Dlatego też polisa ubezpieczeniowa, mimo iż nie jest niezbędna, jest bardzo ważnym dokumentem w przypadku podpisania umowy ubezpieczeniowej.