post

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Większość ludzi posiada ubezpieczenie. Może to być ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie domu bądź samochodu. Ubezpieczyć można praktycznie wszystko. Jednak przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem warto wiedzieć co podpisujemy. Umowy zawierają wiele niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka zapisów. Zanim jednak zgłębi się szczegóły warto zacząć od podstaw. I tu pojawia się pytanie czym z punktu widzenia umowy jest polisa ubezpieczeniowa.

Polisa ubezpieczeniowa nie jest ubezpieczeniem samym w sobie. Jest to dokument jedynie stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej między klientem, a firmą ubezpieczeniową. W polisie zawarte są najważniejsze informacje m.in.  dane dotyczące ubezpieczającego, określenie przedmiotu, sumy oraz czasu trwania ubezpieczenia oraz wysokości należnej składki ubezpieczeniowej. Występują różne rodzaje polis, w zależności od ich charakteru. Mogą być to polisy zbiorowe, indywidualne czy generalne.

Co bardzo ważne, brak polisy nie oznacza braku ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa jest jedynie niejako potwierdzeniem umowy zawartej z ubezpieczycielem. Oczywiście nie oznacza to całkowitego braku wartości posiadania polisy. W przypadku jej braku na osobie ubezpieczonej spoczywa obowiązek udowodnienia posiadania ubezpieczenia. Do takiej sytuacji może dojść gdy ubezpieczony będzie chciał dochodzić swoich praw z tytułu wypłaty odszkodowania np. przed sądem.

Dlatego też polisa ubezpieczeniowa, mimo iż nie jest niezbędna, jest bardzo ważnym dokumentem w przypadku podpisania umowy ubezpieczeniowej.

post

Towarzystwo ubezpieczeniowe w pigułce

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakład ubezpieczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, firma ubezpieczeniowa lub po prostu ubezpieczyciel. Pod tymi nazwami kryje się ta sama instytucja. Zadaniem każdej firmy określającej się tym mianem jest sprzedaż i obsługa produktów ubezpieczeniowych. Każda tego typu instytucja musi spełnić szereg prawnych wymogów – i tylko z usług legalnie zarejestrowanych firm warto korzystać by nie narazić się na niemiłą niespodziankę.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce podlega kontroli i nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Ponadto działalność ubezpieczyciel musi prowadzić zgodnie z prawem polskim i unijnym. W praktyce oznacza to respektowanie szeregu różnych dyrektyw i przepisów, które mają uchronić klientów od nieuczciwych firm ubezpieczeniowych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje klientom szereg produktów. Najpopularniejsze są oczywiście ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia samochodu, domu lub mieszkania. Jednak ubezpieczyć można praktycznie wszystko. Ubezpiecza się wszelkiego rodzaju kredyty, ubezpieczyć można również np. telefon czy komputer. Popularne są także polisy turystyczne – szczególnie w przypadku wyjazdów za granicę bądź zimowych eskapad narciarskich. Towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje nam w każdym przypadku szereg opcji dodatkowych opcji poza tradycyjnym ubezpieczeniem. Pomoc NNW, pakiety Assistance to już norma.

Skąd ubezpieczyciele mają środki na wypłatę odszkodowań? Pochodzą one m.in. z inwestycji w fundusze oraz oczywiście z opłacanych przez osoby ubezpieczone składek. To by dana firma była wypłacalna i miała nienaganną płynność finansową jest szczególnie kontrolowane.

post

Opłacalność ubezpieczenia na życie. Opinie i statystyki.

Opłacalność ubezpieczenia na życie

Czy ubezpieczenia są potrzebne? Jak wygląda rynek ubezpieczeniowy w Polsce? Kto na tym zarabia, a kto traci? To pytania, które być może nie mają wielkiego wpływu na przeciętnego Kowalskiego jednak pokazują ogólną tendencje na polskim rynku ubezpieczeniowym. Bowiem ubezpieczenia na życie obok ubezpieczeń samochodu to bodaj najpopularniejszy ubezpieczeniowy produkt na rynku.

Jeśli chodzi o zakup ubezpieczenia na życie opinie są podzielone. O ile każdy posiadający samochodów musi posiadać choćby podstawowe ubezpieczenie, o tyle nie da się nikogo zmusić do ubezpieczenia na życie. Wiele osób nie widzi potrzeby zakupu polisy. Inni nie wyobrażają sobie nie być zabezpieczonym od nagłych wypadków losowych. I twierdzą nawet, że wolą nigdy nie musieć korzystać ze świadczenia. Komfort psychiczny jaki daje ubezpieczenie pozwala podejmować bardziej odważne kroki.

A jak wygląda to z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych? Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeniowa w roku 2014 suma składek wyniosła ponad 28, 5 mld złotych. I było to o przeszło 8% mniej niż w roku 2013. To oczywiście nie tylko ubezpieczenia na życie – jednak istotne jest to, że ubezpieczalnie wypłaciły w sumie nieco ponad 20 mld. Co daje zysk dla firm ubezpieczeniowych na poziomie ponad 8 mld złotych. Wyliczenia to przypisane składki i wypłacone świadczenia brutto – mogą istnieć lekkie odchylenia od tych statystyk.

Jeśli chodzi więc o opłacalność dla ubezpieczycieli prowadzenia produktu jakim są ubezpieczenia na życie opinie są już bardziej zgodne. To dobry interes – co potwierdzają statystyki. Dla klientów pocieszeniem jest to, że legalnie działające firmy są wypłacalne. I tu nie ma się czego obawiać.